Mester

Reiki Mester

Dette kursus er forbeholdt dem, der virkelig har taget Reiki til sig som en livsstil, og derfor har arbejdet meget med det i en længere periode. Jeg opretter dette kursus efter behov og en individuel vurdering af hver elev. Jeg vil lægge vægt på etik, praktisk erfaring, viden og den personlige udvikling hos hver enkelt ansøger.

Kursusindhold: 

  • Du vil lære brugen af yderlige symboler, som bruges under energioverførslerne.
  • Du vil modtage en energioverførsel.
  • Du vil modtage undervisning i at foretage Reiju og modtage en energioverførsel dertil..
  • Du vil modtage undervisning i at udføre energioverførslerne til alle Reikitrin.
  • Du vil lære at indvie dig selv.
  • Du vil prøve at foretage indvielser under min vejledning.
  • Du vil lære at foretage en healingsenergioverførsel.
  • Vi vil snakke etik, åndelighed og selvudvikling.
  • Du vil lære at tilrettelægge kurser.
  • Du vil få tilbudt hjælp med afholdelse af dit første kursus som lærer, og i det hele taget kan du altid kontakte mig i dit videre Reiki-forløb.