Reiki Kurser

Hvis du kan samle minimum 4 personer kommer jeg gerne til dig, ellers afholdes kurser i Karup.

Hvem kan lære Reiki: 

reikikurserAlle kan få glæde af et Reikikursus. Evnen til at kunne anvende Reiki videregives af en Reikimester til eleven på et Reikikursus ved en såkaldt energioverførsel. Efter endt kursus vil eleven være forbundet til Universets energier og være i stand til at heale. Elevens eget energisystem får et energiløft ved denne proces, som kan sætte gang i en spirituel udvikling og udrensning. Dette er den centrale proces i Reiki og som adskiller den fra andre healingsmetoder.

Det anslås, at langt over en million mennesker har lært Reiki de seneste 20-30 år. Der kræves hverken særlige intellektuelle eller spirituelle evner eller flere års øvelse. Reiki kan bruges af alle og kræver lidt viden, man skal bare komme igang og bruge det!

 

Generelt om kurserne: 

Reiki er delt ind i 4 trin som tages på 4 separate kurser. Der skal gå nogen tid mellem hvert trin, da man skal integrere de nye energier og samtidig  samle erfaring gennem praktisering af sin Reiki.

 • Vi kender alle begrebet krop-sind-ånd og tilsammen danner de “det hele menneske”. Alle de 3 dele skal være i balance for, at vi lever et godt liv uden lidelse. Jeg har valgt at dele kurserne ind efter den livsanskuelse, så der i R1 lægges vægt på healing af kroppen, ved R2 af sindet og ved R3 søger vi et åndeligt samarbejde.
 • Som Reikimester lærer du at foretage energioverførslerne og at afholde kurser. Titlen ”Reikimester” bruges af respekt for Reikitraditionen, da systemet er udviklet i Japan.
 • Der vil være mellem 4 og 8 deltagere på hvert kursus.
 • Kurserne strækker sig over 2 dage i en weekend. Typisk lørdag og søndag, fra kl. 10-17 begge dage.
 • Du får udleveret en manual med en grundig gennemgang af alt det, vi kommer igennem. Du vil også få udleveret et diplom efter endt kursus.
 • Efter hver energioverførsel vil du gennemgå en 21 dages udrenselsesproces, hvor gamle blokeringer vil opløses. I denne periode vil mange opleve, at kroniske lidelser vil bedres mærkbart og iboende psykiske evner vil vækkes.
 • Min telefon vil være åben for alle kursister efter hvert kursus, så jeg kan hjælpe jer med alle de spørgsmål, der måtte opstå.
 • En måned efter kurset mødes vi igen til en kort aften, hvor vi vil snakke om jeres reaktioner og oplevelser i den forløbne tid.
 • Du kan gentage et kursus, for et mindre honorar, hvis du føler behov for dette.
 • Der vil være indlagt tid til frokost, som I selv skal medbringe. Der er adgang til køleskab. Derudover vil der serveres kaffe, te, frugt, mandler og rosiner.
 • Jeg afholder et antal åbne Reikiaftener i løbet af året, hvor alle elever er velkomne. Her kan vi snakke Reiki, hygge os og evt. heale hinanden.